8.1.10

Ουμβέρτος στη βόλτα


Σα να μπαίνει άνοιξη

*Aλλά εδώ μπαίνει η άνοιξη. Η ψυχοπάθεια του καιρού συνοψίζεται στην παραπάνω εικόνα. Μου λείπουν οι μυγδαλιές.
Εκείνες πιο πολύ απ' όλα και η μυρωδιά του αραιωμένου νέφτη. Στις παλέτες, στο πανί, παντού.
**Μετά ήρθαν οι μάσιβ ατάκ καθώς και ένα πλήθος από ξεχασμένες ιστορίες (θενκς μίστερ gutted)