25.3.10

Το Καπλάνι

TIGER, tiger, burning bright
In the forests of the night,
What immortal hand or eye
Could frame thy fearful symmetry?W. Blake, The Tyger

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου