23.4.10

μπλου
[But we know don't we/ And we'll dream won't we/ Of Montague Terrace in blue]

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου