31.7.10

Κυνοδοντ-Άκι
*[Dogtooth can be best described as the mutant bastard child of Flowers in the Attic, The Virgin Suicides, and Visitor Q by way of Aki Kaurismaki. It's ridiculous, it's beautiful, it's brutal, and completely deadpan.] full article

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου