30.3.11

Η Αυλή των Θαυμάτων


[*Το θέατρο πάντα σήμαινε για μένα τρία πράγματα - άμπαλος ων - Φαύστα, Χάρολντ και Μοντ και Ιάκωβο Καμπανέλλη. Και το ένα απ' αυτά ήταν θνητό]
[** οοοοοοο ντεθ]

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου