25.5.11

Καλυψώ

..............................................................
[* Two have been Calypso kings (Fighter and Duke) at various times and in various places.]

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου