23.6.11

Θέλεις να πλυθείς - Slut


[*Everyone's gotta pay the rent, even famous Swedish film directors like Ingmar Bergman. In 1951, the country's film industry was in shambles and Bergman needed some cash, so he agreed to direct a series of nine commercials for the Swedish Unilever soap brand Bris. >>more]

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου