25.8.14

1000+1

[* Στους υπολογισμούς είμαι και υπήρξα πάντα κάκιστος/ σήμερα όμως το ρολόι έδειξε 1000+1/ ποστς/ καλός είμαι για χωρίς παρελθόν/ μάλλον/L.F. E]

7 σχόλια: