13.8.14

Μη έχοντες

[Slim: Who was the girl, Steve?
Steve: Who was what girl?
Slim: The one who left you with such a high opinion of women.]
rip

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου